Joerg Ortner: Gravures

1 December 2017 - 6 January 2018
Joerg Ortner, Blanc - Cartelettre tendu, 1974-75