Joerg Ortner: Gravures

1 Décembre 2017 - 6 Janvier 2018
Joerg Ortner, Blanc - Cartelettre tendu, 1974-75